Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА MINIZAEM.BG

 

 

Предмет

Чл. 1  С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на уебсайта MINIZAEM.BG, наричан оттук нататък „САЙТ“

 

Страни

Чл. 2 (1) Страни по настоящите Общи условия са:

1.    „Изи Финанс” ООД, ЕИК 201196810,адрес на управление: гр. София,ул.Балша 17, партер, наричано оттук нататък ДОСТАВЧИК и

2.    Всяко физическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за информиране или ползване на предлаганите услуги, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

  (2) Доставчикът и Потребителят са наричани оттук нататък заедно Страните.

 

Приемане. Изменения и допълнения

Чл. 3 Чрез регистрацията в САЙТА или чрез използването му, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл. 4 (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

(2) При промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.

 

Предлагани услуги

Чл. 5 Доставчикът предоставя на Потребителя набор от финансови услуги от разстояние чрез САЙТА, като Страните спазват разпоредбите на Закона за потребителския кредит, Закона за  финансовите услуги предоставяни от разстояние, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за електронните съобщения, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и приложимото право в цялост, а така също Общите условия към договора за кредит от разстояние, индивидуалния договор за предоставяне на кредит от разстояние и настоящите Общи условия.

Чл. 6 (1) Предлаганите финансови услуги от разстояние се уреждат подробно от Общите условия за предоставяне на кредит от разстояние, изложени на САЙТА.

 

Защита на личните данни

Чл. 7 (1) Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът прилага действащото законодателство, в това число Общия регламент за защита на данните, като предоставя на Потребителя Известието за защита на личните данни и Политиката за използване на „бисквитки“ / приложения към тези Общи условия, които се отварят със съответния активен линк/, като и получава съгласно приложимото право доброволното съгласие на Потребителя за обработване на лични данни.

 

Чл. 8 (1) Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-         е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

-         информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

-         в други предвидени в действащото законодателство случаи.

 

Права и задължения

Чл. 9 (1) Потребителят има право да се ползва свободно от ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

(2) Потребителят на САЙТА няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от САЙТА, без изрично разрешение на Доставчика, тъй като с това нарушава правото на интелектуална собственост.

(3 ) Потребителят няма право да претоварва САЙТА с фиктивни заявки или друга информация.

(4) Потребителят на САЙТА няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършва злоумишлени действия и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на Доставчика или трети лица.

 

 

Избери сума до лв.
лв.
Избери период? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
Свържете се с нас
0700 100 76
Работно време

Понеделник – Петък

от 9.00 до 18.00 часа

Събота - от 10 до 14 ч.

Неделя - почивен ден