7 години Мини Заем - 7 години заедно!

21.03.2018

 

 

Мини Заем е кредитна компания, която вече седем години присъства на родния пазар. През всички тези години ние неотлъчно следвахме своята основна цел - да предлагаме изгодни кредитни продукти при прозрачни и ясни условия.

 

За да отбележим седмата си годишнина, ние решихме вместо да получаваме подаръци, да раздадем такива.

 

По този начин искаме да благодарим на хилядите свои клиенти, които през годините са ни се доверявали и вярвали в нас и да заявим, че нашата кредитна компания ще продължава да следва целта си, а именно - да предоставя възможно най-добрите условия за микрокредитиране.

 

За всички коректни към Мини Заем клиенти предлагаме отстъпки както следва:

 

*За всеки наш клиент, който е изтеглил кредит на 9, 10, 11, 12 или 13 вноски и не е просрочвал с повече от 10 дни вноските си, за последната една вноска по кредита ще заплати само разходите по главницата.

 

*Ако изтегленият кредит е на 14, 15 или 16 вноски, клиентът спазва коректно погасителните си планове и няма просрочия по вноските с повече от 10 дни, ще дължи плащане само на главницата за последните две вноски.

 

*За кредит, който е изтеглен с погасителен план от 17 или 18 вноски, за последните три вноски ще се дължи плащане само на главницата при положение, че клиентът, който е изтеглил кредита няма просрочени вноски с повече от 10 дни.

 

За да отговорим на желанията на клиентите, които се нуждаят от по-голяма сума, променяме и размера на кредитите на вноски, като повишаваме максималния размер от 1800 на 2200 лв.

 

Седем години не са много, но не са и малко! Доволни сме, че през тези години успяхме да изградим една добра, двустранна връзка с нашите клиенти, да предоставяме все по-добри кредитни услуги и да помагаме на всеки, който има нужда от малка, но навременна финансова помощ да я получи точно, когато се нуждае от нея.