Възможно ли е да взема бързи кредити online, ако нямам трудов договор?

12.01.2018

 

Никой не е застрахован срещу превратностите на живота. В един момент може да сме финансово добре и да си мислим, че никога няма да ни се наложи да потърсим бързи кредити онлайн, а в следващия… В следващия да сме притиснати от обстоятелствата и да търсим наистина бързи и спешни начини да открием отнякъде малко допълнителни средства, с които да си осигурим живителната глътка въздух, която ни е нужна, докато успеем да си стъпим на краката.

Наистина, животът е пълен с изненади, а една от най-неприятните е да имате нужда от бързи пари, но в момента да не сте на трудов договор. И точно тогава, в този момент въпроса, който минава най-често през ума ви е:

 

 Възможно ли е да потърся (и взема) кредити без трудов договор?

 

Този въпрос наистина вълнува много голяма част от хората, които търсят бързи кредити online, тъй като в обществото ни битува мнението, че щом нямаш постоянен трудов договор или щом заплатата ти е в минимален размер, никой няма да ти даде кредит ей така, без никакви гаранции, че ще можеш да върнеш заема си.

Наистина, ако нямате постоянен трудов договор и потърсите потребителски кредит от банкова институция, най-вероятно ще ви бъде отказан, но не така стои въпроса в небанковите финансови организации, които са лицензирани и предлагат бързи кредити.

 

Как така е напълно възможно да вземете спешни кредити без доходи от небанковите финансови институции?

 

Кредитните компании, които предоставят online кредити са възприели по-различна и опростена концепция при предлагането на своите кредитни продукти, която не включва абсолютно задължителното за банките условие да сте на трудов договор, който да гарантира, че ще можете да погасите заема си без проблеми. За небанковите финансови компании е достатъчно да имате постоянни доходи, като те могат да са доходи от дивиденти, майчинство, пенсия, наеми, хонорари или доходи, които получавате по граждански договори.

 

Какво трябва да знаете, ако търсите пари на заем онлайн, без да имате трудов договор?

 

Това, че небанковите финансови институции ви дават тази възможност не означава, че можете да вземете onlineкредити без договор и да забравите, че тези пари трябва да бъдат върнати в срок. Нито пък означава, щом „може” и щом „си поискате”, кредитните компании ще ви отпуснат парите, които са ви необходими.

Небанковите финансови организации наистина предоставят кредити без трудов договор, но както споменахме, трябва да имате други постоянни доходи. Важно е да сте наясно, че липсата на трудови правоотношения не ви дава правото да бъдете некоректни платци и да смятате, че за вас правилата не важат.

 

Как да поискате бързи кредити online без трудов договор?

 

Обработката на заявката за кредит onlineсе извършва по стандартния начин, условията са да сте пълнолетни и да имате лична карта, а наличието на трудов договор е само един от факторите, които оказват (или не) влияние за решението на кредитната компания дали ще отпусне или не бързи пари.

По - важно в случая е дали имате сигурни доходи и каква е кредитната ви история. Защото дори и да имате трудов договор, ако кредитната ви история е лоша, едва ли ще откриете кредитна компания, която да ви даде парите, от които имате нужда.

Кредитните компании проявяват разбиране към хора, които се намират в затруднено финансово положение, затова и вие би следвало да изпълнявате своите задължения коректно към тях.

 

Кога можете да вземете пари на заем онлайн без договор?

 

Всъщност, когато имате нужда от спешни onlineкредити. Само трябва да изберете кредитната компания, която ви предлага най-добрите за вас условия, да сте пълнолетни и да можете да докажете, че имате постоянни доходи.