Отговорно кредитиране

16.06.2016

 

За да печелят от своя бизнес, финансовите институции се нуждаят от клиенти, затова непрекъснато  им представят нови оферти, с които да ги привличат. Примамливите реклами, наистина довеждат нуждаещи се от кредити клиенти. Но, ако те търсят пари, дали ще имат такива, за да си плащат редовно вноските.  За да бъде оптимално балансирани  отношенията между  кредитори и длъжници, то те не трябва да се обвързват на всяка цена.

 

Кредиторите ще спечелят  от платежоспособни клиенти. Но как човек търсещ кредит може да е платежоспособен?

 

Възможно е, ако кредита и начина му на изплащане не е непосилен за него. За да се случи това, и двете страни по кредита, трябва да постъпват отговорно.

 

Ето някои принципи на отговорното кредитиране:

 

Информираност

 

Даващите кредит, трябва добре да информират клиента за всички условия на кредита и да се уверят, че е разбрал  колко ще дължи и последиците от забавяне в погасяването на вноските и кредита.

 

Сигурност

 

Да не се отпуска  кредити на финансово нестабилни и задлъжнели потребители, на клиенти със съмнителни цели, самоличност и странни взаимоотношение  с трети лица.

Даваните кредити трябва да са обезпечени, но и такива, че да не се стига до посягане към обезпечението. То е крайна мярка.

 

 

Гъвкавост

 

Колкото и да е премерен риска от даване и вземане на кредит е възможно да възникнат затруднения в изплащането му. Двете страни трябва да осъзнават това и да са готови да поемат последствията.

Потребителите трябва да затегнат коланите за да си погасяват вноските на време.

Ако все пак не се справят, то кредиторите трябва да могат да им предложат предоговаряне  на вноските, така че длъжниците да могат да си поемат въздух и отново да станат редовни.

 

Оптималност

 

Да не се оскъпяват излишно кредитите с допълнително такси и утежнения. Достъпните и поносими кредити, карат хората да ги ползват, като така закупуват необходимите им продукти и стимулират икономиката. В ничия полза не е, кредитополучателите  да се задъхват, да не могат да обслужват кредитите си, да не могат да ги изплатят или пък когато ги изплатят, да не вземат нови. Това ще намали покупателната способност, развитието на икономиката и съответно търсенето на кредити ще намалее.

Печалбата е естествената цел на един бизнес, но тя трябва да се постига с разумни стъпки и дългосрочен поглед към развитието му. Отговорното кредитиране е оптимален начин на работа на финансовите институции и те трябва да се стремят към него.