Кредити без доказване на доходи

31.08.2020


Модерният ни свят е изграден по такъв начин, че е невъзможно да живеем без да получаваме някакви доходи. Спрямо професията ни, образованието ни, местоположението и още няколко други фактора получаваме различни доходи, които по принцип би трябвало да ни стигнат за да си покриваме разходите ежемесечно. Дори в някои случаи можем и да спестим някаква сума, която да ни е от помощ, когато имаме финансов проблем или искаме да си купим нещо ново.


Кредитите са много интересен механизъм на финансиране в икономическата система. Принципно, те са пари, които не са наши, но ние ги получаваме, заедно с доверието, че ще можем да ги върнем обратно. Има много специфични термини, около заемането на суми, но днес няма да описваме детайли за тях. Като цяло, всеки лесен кредит си има цена и това е лихвата, която длъжникът е необходимо да върне, заедно със сумата, която е получил.


Интересен факт е, че някои страни, заради вярванията и религията си не признават кредитирането и лихвите. Това са страни, където понятието кредит не съществува и където вземането на пари назаем никога не се изплаща с лихва.


При нас, в България, кредитирането е факт и се използва предимно, за да може дадено лице да направи искана инвестиция, да си закупи нещо, за което спестяванията не му достигат или да покрие разходи, които са го изненадали. Тоест причините, за кандидатстване за кредит не са много.


Защо обаче изобщо се стига до кредит и какви доходи може да има едно лице?


Според икономистите, доходът са всички парични средства, които едно лице получава в границите на някакъв времеви период. Естествено дължината на периода определя големината на дохода, както и дали лицето е физическо или юридическо лице. Нека да видим какви доходи може да има едно физическо лице.


На първо място това е работната заплата или всяко трудово възнаграждение, което то получава. Някои финансови институции обаче изискват, това трудово възнаграждение да е доказано с трудов договор на пълен работен ден (виж повече за бърз кредит без наличието на трудов договор). Възможно е за доход да се счете и дадена печалба от тото или друг вид хазартна игра. Доход може да бъде и лихвата, която едно лице получава от депозитна сметка или от друг актив. Ако примерно, има натрупваща се лихва и всеки месец тя би могла да послужи за покриване на вноска по кредит, тогава това се счита за достатъчен доход, на лицето да му бъде отпуснат кредит до заплата.


Ако притежава имот, който отдава под наем и от него ежемесечно получава пари, това също се брои за сигурен доход. Възможно е да е и движимо имущество. Точно както и при работната заплата, така и при доходът от наем, ако кандидатствате за кредит от банка, от институцията могат да ви поискат документи да го докажете.


Какво означава кредит без доказване на доход?


Това са всички кредити, които се отпускат на лица, без да им е изисквана документация, за доходите, които получават регулярно. Това в никакъв случай не означава, че тези лица нямат такива доходи, а че не е било нужно да ги доказват. Ако един кредит бъде отпуснат на лице, което не притежава никакви доходи и няма да получи такива в близко бъдеще, този кредит няма да може да бъде върнат. Няма основателна причина, една кредитна компания да отпусне такъв заем. Нашата препоръка е, ако нямате стабилни доходи и ако не знаете как ще върнете кредита, за който кандидатствате, ако не можете да докажете доходи, тогава препоръчително е, да не си утежнявате финансовата ситуация допълнително и да намерите друг източник на средства.


Това е и най-честата причина, лицата да навлизат в дългова спирала, която да утежнява финансовата им ситуация. За да не стигате до този проблем, може да повишите финансовата си култура чрез допълнителни знания. В нашия блог ще откриете всички неща, свързани с тегленето и получаването на бърз кредит, които могат да ви помогнат за тази цел.