Изискванията към кредитоискателите за получаване на одобрение за кредит онлайн от MiniZaem.bg

30.05.2017

 

   Изисквания: 

-        Да сте възраст между 18 и 65 години.

-        Имате доказуем доход от : трудов, срочен или граждански договор;  майчинстово; пенсия ;

-        Да нямате сериозни просрочия по кредитите от другите финансови институции. Ако  си ги обслужвате, но със закъснения – кандидатствайте за онлайн минизаем. Ние ще  разгледаме искането с необходимото винимание. 


   Няма смисъл да кандидатствате при нас за кредит ако : 

-        Към момента сте безработен, студент или работите, но без трудов договор.

-        Не сте обслужвали кредитите си за период от повече от 3 месеца.

-        Вие сте до 20 годишна възраст и имате по-малко от 6 месеца трудов стаж на текущата ви месторабота

-        В случай, че  вноските по кредитите ви надвишават значително месечния ви доход.

 

     Съвети от нашите експерти: 

-       Ползването на бърз кредит за продължителен период от време е скъпо. 

-       Съобразете вноските по кредитите си с месечните си доходи . 

-       Избягвате ползването на  повече от един бърз кредит по едно и също време. 

-       Ако имате няколко бързи кредита, направете всико възможно да ги рефинасирате с банков кредит. 

-       Ако  получите неочкавано средства, изплатете първо кредитите с най-високи разходи.  В повечето случай имате предсрочно погасяване без такси и без лихва за оставащия период на кредита. 

-      Не погасявайте спешния си заем с нов такъв. Това води до влизане в кредитна спирала, от която трудно се излиза. 

-      Ако ви е необходима по-голяма суми пари, Ви препоръчваме да се обърнете към банкa за потребителски заем с по-голям срок на изплащане.