Какво е рефинансиране на кредити?

22.02.2018

    

              

Напоследък все повече се говори за обединяване/рефинансиране на кредити, и ти се питаш какво точно представлява тази услуга и доколкото ще е изгодна лично за теб.

 

За да повдигнем мъничко завесата, решихме да поговорим за рефинансирането, как можеш да се възползваш от него и кога е изгодно за теб.

 

Какво е рефинансиране на кредит?

 

 

Нека да си представим, че преди време си имал нужда от спешни кредити онлайн или от по-голям потребителски (ипотечен) кредит, които си изтеглил от някоя банкова или небанкова институция. Или пък имаш няколко заема, които си взел от различни кредитни компании. В един момент обаче установяваш, че ти е трудно да плащаш вноски по няколко кредита едновременно или пък ти трябват пари, а няма от къде да ги вземеш, освен отново да търсиш заем или… да рефинансираш.

 

Как се случва рефинансирането на кредити онлайн?

 

 

Рефинансирането на бързи кредити onlineнай-просто казано означава да замениш един кредит с друг (при по-изгодни за теб условия) или да обединиш няколко кредита в един.

 

Вариантите на рефинансиране са няколко:

 

*можеш да потърсиш по-голям заем (potrebitelski kredit do 5000примерно), с който да погасиш старото си задължение, а с остатъка да разполагаш както намериш за добре. Това можеш да направиш, като се обърнеш към твоята банка или кредитна компания, която ти е предоставила стария заем и поискаш рефинансиране;

 

*можеш да се спреш на обединяване на бързи кредити, ако това се налага. Обединяването на няколко кредита е добро решение, тъй като вместо да плащат вноски по няколко кредита на различни дати и за различни суми, ще плащаш само веднъж.

 

*можеш да покриеш задълженията си към друг кредитор, като потърсиш заем от друга кредитна компания. Никой не те задължава да кандидатстваш за заем единствено от кредитната компания, от която си взел предишния.

 

Каква е ползата от рефинансирането или обединяването на бързи кредити?

 

 

Имаш полза да рефинансираш, когато условията по новия кредит са по-добри. Ако решиш да се възползваш от рефинансиране, обърни много голямо внимание на условията, преди да преподпишеш договора. Ако рефинансираш при една кредитна компания, обърни внимание размера на лихвите, срока, в който трябва да погасиш задълженията си, има ли в договора клауза за неустойка и ако има в какво се състои и т. н.

 

Ако използваш различна кредитна компания, запознай се детайлно с размера на лихвите, допълнителните условия и т. н. Няма смисъл да теглиш заем от друга институция, ако лихвите са по-високи и не са ти изгодни нали?

 

При обединяването на бързи кредити нещата стоят отново по същия начин (внимаваш какво подписваш). Имаш полза само ако условията при обединяването на кредитите са по-добри и изгодни, отколкото условията, при които изплащаш заемите си към момента.

 

Кой може да рефинансира/обедини кредитите си?

 

 

Абсолютно всеки, който реши, че това ще му е от полза. Така че, ако вземеш това решение, можеш лесно да откриеш кредитна компания, която да рефинансира кредита ти.

 

Казахме абсолютно всеки, но все пак има едно малко условие - трябва да си бил коректен платец до сега.