Какви са правата ни като потребители на финансови продукти и услуги?

10.10.2017

   

     

Когато потребител на финансови продукти и услуги смята, че са засегнати правата му от доставчика на съответния продукт или услуга, то следва потребителят първо да се обърне към този доставчик за разрешаване на проблема. Това по презумпция е най-бързият и лесен начин за намиране на консенсус между страните. Ако доставчикът на услугата обаче не произведе действия в рамките на законоустановения срок от 14 дни или пък, ако потребителят не е удовлетворен от решението, казусът може да се разгледа от Помирителната комисия за платежни спорове. Последната трябва да се произнесе по възникналия спор в срок от два месеца, като страните не заплащат никакви такси за работата й. Това е част от информацията, която е описана в наръчник за финансовите продукти и услуги, насочен към крайните потребители, изготвен от БНБ.

 

Документът съдържа още подробна информация за най-масово използваните в практиката сметки; видовете карти, депозити и кредити; съвети за предпазване от злоупотреби с лични данни и с различните видове платежни карти; съвети за разрешаване на спорове между потребители и доставчици на услуги.

 

Сред основните препоръки към клиентите са:

 

- понастоящем банките ценят високо доверието на клиентите си, поради което се стремят да реагират бързо и адекватно при възникнали проблемни ситуации с клиенти. Затова например при предположение за неоторизирани транзакции, неначисляване на договорената лихва по депозит или по-високи лихвени нива по кредит е най-добре клиентът да се обърне първо към нея;

 

- внимателно да се унищожават непотребните документи, съдържащи лични данни;

 

- при получаване на писмо по имейл, чрез което се искат ваши данни от името на вашия доставчик на финасови услуги, не предоставяйте никаква информация, а се свържете с обслужващия ви офис;

 

- оглеждайте добре банкомата, от който имате намерение да теглите пари. Сигнализирайте вашата банка, ако нещо не ви изглежда наред в устройството;

 

- при плащане на ПОС терминал не позволявайте на представители на търговски обекти да носят картата ви на място, където вие нямате видимост. Пазете разписката от ПОС терминала, докато получите извлечение и имате възможност да проверите платените суми;

 

- не въвеждайте своя ПИН код при пазаруване в интернет. В този случай не се използва ПИН код, а код за сигурност. Пазете цялата история около покупките си онлайн, докато не получите извлечение от банката си.

 

В края на наръчника подробно е обяснена процедурата за разрешаване на спорове, свързани с предоставени платежни и финасови услуги. Представена е информация не само за обжалване пред обслужващата банка, т.е. доставчика, извършил услугата, но и е интерпретирано на достъпен език помирителното производство