Преструктуриране на задължения

30.04.2020

    

Уважаеми Потребители,


 Имате възможност да реструктурирате  просрочения  кредит от Мини Заем, като си пуснете заявка за рефинасиране от личния профил.

Какви са ползите за Вас:

- Отлагате  месечната вноска с  един месец (30 дни).

- Новият кредит може да бъде за по-дълъг период, съответно с по-ниска месечна вноска.

- Ако работите в бранш, засегнат от извънредното положение, то новият Ви кредит може да бъде без таксa за липса на обезпечение, или с 50% по-нискa.

- Стария Ви кредит ще бъде закрит в Централен Кредитен Регистър, а новия ще се води редовен.

  Сумата, с която може рефинансирате ще бъде  равна на тази за пълно предсрочното погасяване на просрочения заем.  Тя включва таксите и лихвите  до момента на пускането на заявката. Не се  начисляват регулярните лихви и неустойки за бъдещи периоди.

*Подаването на искане  за рефинанс не означава непременно, че ще бъде одобрено.  Възможно е  да изискаме да направите минимално  плащане по просрочения кредит, за да се уверим, че подхождате отговорно.

  

Напомняме Ви, че продължаваме кампанията за предоговаряне и редукция на просрочени кредити във всички статуси (просрочил до 60 дни, Даден за събиране, предсъдебен и съд).