Какво казват нагласите на потребители за бързите кредити?

03.11.2016

 

Въпреки големия обем информация, която се предоставя от небанковите кредитни институции, които предоставят online кредити, сред потребителите все още има неяснота относно този вид кредитна услуга.

 

За да се проследят нагласите на потребителите, наскоро беше проведено проучване, от което става ясно, че 58% от анкетираните потребители не са ползвали и нямат намерение да се възползват от бързи кредити, 32% към момента имат бърз заем, а 10% нямат онлайн заеми, но биха се възползвали в случай на необходимост.

 

Мнението на потребителите, ползващи бързи заеми

 

Проучването показва, че потребителите, които се възползват от този вид кредитиране взимат кредити веднъж ли няколко пъти годишно, като за избора им на този вид кредит са оказали влияние:

 

·       Лесния начин за кандидатстване. Благодарение на интернет платформите, кандидатстването за кредити не изисква никакви усилия;

 

·       Изключително бързото одобрение и усвояване на заема.63% потребителите, които се възползват от онлайн кредити избират най-често кредитна институция, от която вече са взимали бърз заем и са наясно с условията, а останалите избират небанкова финансова организация, която им предоставя различни бонус програми.

 

Как потребителите избират кредитна организация, при която да кандидатстват за бърз заем?

 

Относно избора на оферта, потребителите поставят на първо място възможността от бързо усвояване на получения заем. Второто място се заема от офертите, които са предоставяни от фирми, от които потребителите вече са взимали кредити и им имат доверие. Размерът на ГПР е на последно място по значение при потребителите, които търсят бързи кредити.

 

Мнението на потребители, които не желаят да се възползват от онлайн кредитиране

 

Тази група към момента е най-голяма и съставлява 58% от анкетираните потребители. Като основни аргументи в подкрепа за своето твърдение те заявяват, че условията за отпускане на такъв вид заеми са им неизгодни, както и че не желаят да се възползват от услугите на небанкови финансови институции.

 

Потребители, които нямат, но биха се възползвали от бързи кредити

 

Тази група съставлява 10% от участниците в проучването, като голям процент от тях заявяват, че не са използвали бързи кредити, защото до сега са нямали нужда от спешни пари.