Защо фирмите не отпускат бърз кредит на потребители с лошо ЦКР?

Защо фирмите не отпускат бърз кредит на потребители с лошо ЦКР?
28.10.2019

Хората все повече започват да се убеждават, че твърдението, че компаниите за бързи кредити имат лоша слава е напълно погрешно. Преди години, не се правеше разлика между фирма за бърз кредит и лихвар. Днес обаче всички кредитни институции, които отпускат заеми, са регистрирани и оперират по строги правила, регулирани от държавата. Тези фирми са нужни на икономиката, защото отпускат заеми на по-рискови клиенти и дори на хора с лошо ЦКР. Как се случва това? Ще ви разкажем по-долу!

Централният кредитен регистър и неговата функция

Да имаш „лошо ЦКР“, всъщност означава кредитната ти история да е лоша, а не, че самият регистър е лош. За съжаление, макар и неправилно, словосъчетанието „лошо ЦКР“ е навлязло в употреба и ще го срещнете навсякъде под тази форма. Самия Централен кредитен регистър е информационна платформа, съдържаща данните за всички активни и изплатени кредити. Ако сте имали задължение към ФИ, ще присъствате в и регистъра. Уточнение тук трябва да се направи, че Централният кредитен регистър съдържа информация само от регистрираните дружества, които отпускат кредити. Тоест, ако сте имали кредитни отношения със заложни къщи, роднини или приятели, тези заеми няма да бъдат отразени във вашето кредитно досие. Централният кредитен регистър се управлява от БНБ, тоест те носят отговорността за данните в него и те ги предоставят на трети страни.

Кой се интересува какви кредити има дадено лице? Банките и кредитните институции искат да знаят не само сегашнато финансово положение на дадено лице, ами и каква е била тя в недалечното минало. Централният кредитен регистър пази данните 5 години. Когато банките и фирмите за бързи кредити поискат справка, тя предоставя информация:  колко кредити има лицето е момента, при колко от тях е имало или има просрочия , закъснения и проблеми при изплащането на закрити кредити. Точно от това се нуждаят кредитните фирми - да разберат  кредитната култура на потребителя и да напправят оценка на кредитния риск.

Информацията в Централния кредитен регистър се обменя в 2 посоки - от банките и кредитните фирми към регистъра и обратно. Това е необходимо, за да може информацията за длъжниците да се обновява всеки месец, като се въвеждат закъсненията, ако има такива. Освен това, самите длъжници могат да проверят собствената си кредитна история, ако не са сигурни, дали нещо е било отбелязано коректно в нея. Важно уточнение е, че никой друг не може да промени информацията, освен банката или от кредитната фирма, които първоначално са подали данните. Те трябва да изпратят молба за такава промяна. Тоест, дори длъжникът да е намерил грешка, той трябва да се свърже с фирмата, дала му кредита и допуснала грешните данни да достигнат до ЦКР, и да ги помоли да ги поправят.

Защо да имаш „лошо ЦКР“ е лошо?

В основата си ЦКР изпълнява добра функция - дава информация и предпазва от свръхзадлъжнялост. Ако обаче, дадено лице е имало закъснения по вноски за кредит преди 4 години, но това е било временно и след този период всички други вноски са били изрядни, то тази информация ще повлияе негативно за одобрението му за нов кредит. Възможно е той изобщо да не може да получи исканата сума, заради нещо, което преди 4 години някакво обстоятелство го е затруднило. Банките и кредитните институции няма как да знаят, дали това обстоятелство няма да се повтори. За тях признаците, че даден клиент е високо рисков не са нещо, което може да бъде пренебрегнато. Това е и причината фирмите да не отпускат бърз кредит на хора с лошо ЦКР.

Как може да се поправи лошата кредитна история?

За съжаление, не може да се промени. Един от вариантите е, да се изчака давността да мине, която е 5 години. Друг вариант е, длъжникът да бъде изключително последователен в следващите си плащания към кредитни фирми и да го използва това, като доказателство, че на него може да се разчита. Финансовите консултанти съветват, ако дадено лице се нуждае от кредит, но е с лошо ЦКР, да кандидатства точно за сумата, която му е нужна, а не за повече. Това също дава ясен сигнал, че лицето ще е отговорно при връщането на парите.

Допълнително условие е, всеки, който реши да тегли кредит от кредитна фирма или банка да знае как и кога ще възстанови сумата. Това е валидно за всички, а не само за хората с лошо ЦКР. Ясният план как ще се изплати кредита е едно от най-важните неща, които могат да увеличат шансовете за одобрение.

Лошото ЦКР може да е признак на свръхзадлъжнялост

Чували ли сте термина свръхзадлъжнялост? Почти всеки има един или два кредита, някои имат кредитни карти, овърдрафт, други имат 2, 3 бързи кредита... рядко се среща човек без взет заем. Кога обаче се говори за свръхзадлъжнялост? Няма точно правило, като вземеш 4-ти кредит вече си свръхзадлъжнял или нещо подобно. Не се броят кредитите, а се следи, дали лицето може да ги покрива. Предвид това, че всеки има лимит на доходите, когато кредитните вноски са повече от 40% от месечния доход, тогава говорим за утежнена ситуация. Едва ли е изненада обаче, че правилото кредитните вноски да не са повече от 40% от дохода на човек, не се спазва строго. Стига се дори до ситуации, в които кредитните вноски, след начисляване на лихви и такси от забавени плащания, да надскочат 100% от заплатата. Ето това е свръхзадлъжнялост. Това може да се случи при 10 кредита, а може и при 2. Проверката за „лошо ЦКР“ цели да определи, дали дадено лице не е свръхзадлъжняло, защото често единственият изход, който виждат тези хора е да теглят нов заем, за да обединят старите, да рефинансират. Сами се досещате, че това няма да реши положението, а ще го утежни в дългосрочен план. Тези хора трябва да потърсят вариант да си увеличат доходите, да си намалят разходите, да продадат всичко, което не им е жизненоважно (автомобил, часовник, бижута). Когато набавят някаква сума, да започнат да изплащат кредитите от този, който е с най-кратък срок за връщане или този с най-висока лихва. Така, като изчистят един или два, ситуацията им ще се подобри.

Когато кредитна фирма или банка установят, че клиентът им е свръхзадлъжнял, те отказват следващ кредит, защото не искат да утежняват допълнително вече усложнената ситуация. Няма фирма за бърз кредит, която да отпусне кредит, който знае, че няма да бъде върнат или лицето ще закъснее с вноските. Кредитните институции не желаят да причиняват вреди на своите клиенти, а да им осигуряват налично финансиране в тежък момент. Тоест, те не искат да създават нов проблем, а да помогнат на клиентите си, да решат вече съществуващите проблеми.