ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

 

 

СТРАНИ

 

 

Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на уебсайта MINIZAEM.BG, наричан оттук нататък „САЙТ“

Чл. 2 (1) Страни по настоящите общи условия са:

  1. „Изи Финанс” ООД,  с адрес на управление гр. София,ул.Балша 17, партер, наричано оттук нататък ДОСТАВЧИК и

  2. Всяко физическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за информиране или ползване на предлаганите услуги, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

(2) Доставчика и Потребителя са наричани оттук нататък заедно Страните.

 

 

ПРЕДМЕТ

 


Чл. 3. Доставчикът предоставя на Потребителя набор от финансови услуги от разстояние чрез САЙТА, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, Общите условия за предлагане на кредит от разстояние, индивидуалният договор за предоставяне на кредит от разстояние, Закона за потребителския кредит, Закона за  финансовите услуги предоставяни от разстояние, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за електронните съобщения, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за защита на потребителите и др.

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 

Чл. 4. Чрез регистрацията в САЙТА или чрез простото му използването, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

 

Промени в Общите условия

 


Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

(2) При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 

 

Чл.6  (1) Предлаганите финансови услуги от разстояние се уреждат подробно от Общите условия за предоставяне на кредит от разстояния, изложени на САЙТА.

 

(2) След регистрацията и кандидатстването за кредит, както и при всяко ново кандидатстване за нов кредит през Сайта, потребителят заплаща 1.2 лв /един лев и двадесет стотинк/ такса за ползване на автоматичната система на сайта чрез изпращане на текстово(и) съобщение(я).

 

 

Разкриване на информацията

 

 

Чл. 7 (1) Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя  и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент.

  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

  3.  в други посочени в закона случаи.

 

(2) Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

 

Чл. 8 (1) Потребителят има право да се ползва свободно от ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.


(2) Потребителят на САЙТА няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от САЙТА, без изрично разрешение на Доставчика.

(3) Потребителят няма право да претоварва САЙТА с фиктивни заявки или друга информация.

(4) Потребителят на САЙТА няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършва злоумишлени действия,  и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

 

Изберете сума до лв.
лв.
За колко време? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
За връзка с нас
0700 100 76
Работно време
Понеделник – Петък
от 9.00 до 18.00 часа
Събота - от 10 до 14 ч.
Неделя - почивен ден