Такса за предсрочно погасяване: Какво трябва да знаете?

04.06.2021

 

Таксата за предсрочно погасяване на кредит е вид такса, която заемодателите могат да начислят, когато изплатите заема си по-рано. Дали един кредит има подобно условие или не, зависи от това, дали е упоменато в договора. Ако не е, заемодателят няма право на този вид обезщетение. За да знаете, дали ви устройва кредит, който има такъв тип неустойка, първо трябва да знаете как точно действа тя. Нека да видим защо кредиторите използват тази такса, как изглежда тя и има ли вариант да бъде избегната. Нека да започваме.


Какво представлява таксата за предсрочно погасяване?

 Тя е вид такса, която всеки заемодател може да добави като клауза към договора за кредит. Тя може да се начисли при изплащане на целия кредит или само на части от него. Самото начисляване се случва, само ако заемът се изплати преди падежната му дата. Тази такса представлява един вид наказание, че изплащате по-рано от подписания срок.


Защо кредиторите налагат санкции за предплащане?

Наказателната такса обезкуражава кредитополучателите да изплащат заемите си по-бързо. Когато заемодателите отпускат кредит, те очакват да спечелят от лихвите, които ще се плащат в продължение на времето. Когато обаче длъжникът успее да върне цялата сума предварително, кредиторът губи очакваните плащания. Губи от прогнозираната печалба. Таксата за предсрочно погасяване е като утешителна награда, която осигурява на кредитора поне част от очакваното възнаграждение. Самото ѝ присъствие в договора, условието за такава такса, също има ефект. Когато кредитополучателите видят, че има такава такса, не се чувстват мотивирани да погасят заема си предварително и кредиторът не губи очакваната печалба от дадения кредит.


Всички заеми ли имат санкции за по-ранно изплащане?

Има определени видове заеми, при които по-често това условие е заложено в договора. Например, при заемите за купуване на имущество, както и при ипотечните, почти винаги има клауза за предсрочно изплащане. Това е практика, защото заемите се отпускат за дълъг период от време и банката трябва да има гаранции. При потребителските и бързите заеми, вероятността да има клауза за предсрочно погасяване не е толкова висока. Там до голяма степен зависи от фирмата кредитор.


Колко е голяма тази такса?

Има няколко различни подходи, по които заемодателите смятат колко трябва да е таксата за предсрочно погасяване. Нека да видим кои са те.

Процент от кредитното салдо. Някои заемодатели начисляват процент от неизплатеното салдо по кредита, като в такава ситуация, ако кредитът е по-малък на размер се очаква и наказателната такса да е по-малка.

Други кредитори изчисляват неустойките въз основа на това колко лихви бихте платили, ако продължите да покривате заема в редовните му падежни дати. Например, ако ви остават 10 месеца до пълното изплащане, кредиторът може да поиска лихвата за 3 от тях или пък няколко процента от сумарно оставащата лихва.

Има и кредитори, които имат точно определена твърда сума, която е необходимо да платите, ако погасите предсрочно кредита си.


Как да избегнете таксата за предсрочно погасяване?

На първо място, тук логичният отговор е да не изплащате заема си предсрочно. Ако се страхувате да не загубите или изхарчите парите, определени за изплащането на заема ви, може да си откриете сметка и да прехвърляте от там автоматично към вноските по кредита ви. Автоматичните плащания ще намалят шанса да се възползвате от отделената сума за някакви други разходи.

Ако пък искате да намалите начисляването на лихва по кредита си, то може да се свържете с кредитора и да разпитате дали има наказателна такса за плащане на част от кредита. Така можете да пробвате да го погасите на няколко пъти без да се налага да плащате допълнително. За да избегнете плащането на неустойка може и още в самото начало да не избирате да теглите кредит, който има такава клауза.